Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:607
Hoge Raad, 16/03436

Inhoudsindicatie:

Procesrecht; art. 8:75 Awb en art. 3, lid 2, Besluit proceskosten bestuursrecht; toepassing van het met ingang van 1 januari 2015 gewijzigde samenhangcriterium bij een vóór 2015 ingesteld beroep is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel; matiging van de vergoeding voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand vanwege samenhang tussen in hoger beroep aanhangig gemaakte zaken; geen samenhang in hoger beroep indien principaal hoger beroep in de andere zaak door de andere partij is ingesteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug