Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1311
Centrale Raad van Beroep, 16/2246 WIA

Inhoudsindicatie:

Zorgvuldig onderzoek deskundigenrapport. Geen benoeming van een orthopeed als deskundige. Er bestaat geen aanleiding appellant te volgen in zijn standpunt dat betrokkene op grond van artikelen 27, tweede lid onder b, en 46a van de Wet WIA is gehouden mee te werken aan een door appellant gewenst medisch onderzoek door een deskundige. Het hoger beroep van appellant slaagt niet. De aangevallen uitspraak wordt bevestigd. Appellant dient nieuwe beslissingen te nemen op de bezwaren van betrokkene tegen de primaire besluiten I en II, met inachtneming van de conclusies en bevindingen van de deskundige. Afwijzing verzoek om vergoeding van wettelijke rente.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug