Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1267
Centrale Raad van Beroep, 15/5045 WW

Inhoudsindicatie:

Toekenning uitkering op grond van hoofdstuk IV van de WW op basis van de in de arbeidsovereenkomsten overeengekomen arbeidsuren. Het Uwv is, bij het bepalen van de over te nemen betalingsverplichtingen van werkgeefster, uitgegaan van de met appellanten gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomsten. De door appellanten gestelde loonvorderingen zijn aan gerede twijfel onderhevig.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug