Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1216
Centrale Raad van Beroep, 12/6885 WIA

Inhoudsindicatie:

Na de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:237) heeft het Uwv een nieuw beslissing op bezwaar genomen. Ten onrechte IVA-uitkering geweigerd. Onvoldoende motivering. Aangezien in redelijkheid niet meer te verwachten is dat het Uwv er alsnog in zal slagen om de weigering appellant een IVA-uitkering toe te kennen van een draagkrachtige motivering te voorzien, voorziet de Raad zelf door te bepalen dat appellant recht heeft op een IVA-uitkering. Wettelijke rente. Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug