Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang USZ

Volgnummer USZ

USZ

8.047 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
8.047 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 25-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgewezen verzoek om terug te komen op besluit tot intrekking en terugvordering. Strafrechtelijk arrest is nieuw feit. Beroep op onschuldpresumptie slaagt niet omdat in strafrechtelijke...
Datum uitspraak: 26-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ter zitting is gebleken dat het college de hulpvraag van appellante onjuist heeft vastgesteld. Appellante heeft te kennen gegeven dat zij behoefte heeft aan voortdurende activering en...
Datum uitspraak: 25-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekken AIO-aanvulling en herzien AOW-toeslag. Voor berekening AOW-toeslag is Svb terecht uitgegaan van definitieve aanslag JB/PVV 2014 van de echtgenote. Voor berekening...
Datum uitspraak: 25-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen. Niet gemelde percelen en plantages in Turkije in mede-eigendom. Niet aannemelijk dat appellant bestaan van percelen op zijn naam niet kende. Dat aandeel in...
Datum uitspraak: 20-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is in geschil of de Svb op het AOW-pensioen van betrokkene een korting heeft mogen toepassen voor het tijdvak 13 oktober 1978 tot en met 22 december 1984, hoewel dit...
Datum uitspraak: 19-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet-ontvankelijk beroep. Bezwaar niet gericht tegen het rechtsgevolg van het primaire besluit. Besluitonderdelen.
Datum uitspraak: 19-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heeft het Uwv de inkomsten uit ouderdomspensioen (FPU-uitkering) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering. Uitleg artikel 3:5, zevende lid, van het Algemeen inkomensbesluit...
Datum uitspraak: 18-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herziening AOW naar norm gehuwden zonder toeslag. Geen sprake van gezamenlijke huishouding maar van meerpersoonshuishouding. Appellant had samen met Y en Z hoofdverblijf in de woning én...
Datum uitspraak: 6-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verwijtbare werkloosheid. Niet nakomen re-integratieverplichtingen.
Datum uitspraak: 13-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzekerde tijdvakken AOW, tijdelijke onderbreking arbeid als gevolg van ziekte. Aan de tijdelijkheid van de onderbreking van de arbeid komt geen einde als gevolg van de MN 111...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature