Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

USZ

58 Rechterlijke Uitspraken

58 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Afwijzing aanvraag pgb voor de realisering van zorg in te kopen bij Crescendo Kinderdagverblijf. Jong kind met ernstige cardiologische problematiek. De kindercardioloog...
Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Niet gemelde werkzaamheden in verband met money transfers. Voldoende gemotiveerd betwist dat appellante de transacties heeft verricht.
Datum uitspraak: 12-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Begrip inrichting: Wordt hulpverlening en begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aangeboden, dan is sprake van een inrichting. Het college had nader...
Datum uitspraak: 22-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Maatregel opgelegd door eigenrisicodrager. Algehele weigering WIA-uitkering. Omdat verblijf in het buitenland onmiskenbaar van invloed kan zijn op de re-integratie van...
Datum uitspraak: 26-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Noodzakelijk medisch onderzoek voor de beoordeling WIA-aanvraag van appellante die inmiddels op Aruba woont. Artikel 46a van de Wet WIA en artikel 7 van het Convenant. Uit het stelsel...
Datum uitspraak: 16-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkapte middelentoets. Het standpunt van appellant dat betrokkene feitelijk de beschikking had over een of meerdere werkende scootmobielen en dat daarom geen noodzaak bestond om...
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen verlenging no-riskpolis. Weigering ZW-uitkering. Het Uwv heeft een onjuiste invulling gegeven aan het in artikel 29c van de ZW neergelegde criterium van een aanzienlijk verhoogd...
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Zorgindicatie. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Nader onderzoek naar de behoefte van appellante aan dagbesteding is achterwege...
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Intrekking bijstand. Nu appellant voor de BBL-opleiding geen aanspraak kan maken op studiefinanciering, is niet voldaan aan de uitsluitingsgrond van artikel 13, tweede...
Datum uitspraak: 26-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het territorialiteitsbeginsel geen beletsel vormt om aan te nemen dat de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature