Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

USZ

53 Rechterlijke Uitspraken

53 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Niet gemelde werkzaamheden in verband met money transfers. Voldoende gemotiveerd betwist dat appellante de transacties heeft verricht.
Datum uitspraak: 12-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Begrip inrichting: Wordt hulpverlening en begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aangeboden, dan is sprake van een inrichting. Het college had nader...
Datum uitspraak: 22-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Maatregel opgelegd door eigenrisicodrager. Algehele weigering WIA-uitkering. Omdat verblijf in het buitenland onmiskenbaar van invloed kan zijn op de re-integratie van...
Datum uitspraak: 26-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Noodzakelijk medisch onderzoek voor de beoordeling WIA-aanvraag van appellante die inmiddels op Aruba woont. Artikel 46a van de Wet WIA en artikel 7 van het Convenant. Uit het stelsel...
Datum uitspraak: 16-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkapte middelentoets. Het standpunt van appellant dat betrokkene feitelijk de beschikking had over een of meerdere werkende scootmobielen en dat daarom geen noodzaak bestond om...
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen verlenging no-riskpolis. Weigering ZW-uitkering. Het Uwv heeft een onjuiste invulling gegeven aan het in artikel 29c van de ZW neergelegde criterium van een aanzienlijk verhoogd...
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Zorgindicatie. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Nader onderzoek naar de behoefte van appellante aan dagbesteding is achterwege...
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Intrekking bijstand. Nu appellant voor de BBL-opleiding geen aanspraak kan maken op studiefinanciering, is niet voldaan aan de uitsluitingsgrond van artikel 13, tweede...
Datum uitspraak: 26-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het territorialiteitsbeginsel geen beletsel vormt om aan te nemen dat de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden...
Datum uitspraak: 13-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep heeft niet gemotiveerd dat appellant opleidingen heeft gevolgd die in het verlengde liggen van de opleiding waarvan een diploma...