Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang USZ

Volgnummer USZ

Annotator USZ

USZ

6.295 Rechterlijke Uitspraken

6.295 Hoger beroep uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen. Vermogen in buitenland. Verzoek om Kimliknummers is 'procedure' besluit, in dit geval niet appellabel. Mededeling dat gevolgen worden verbonden aan niet...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft de mate en de wijze van vereiste begeleiding onderschat. Nieuwe beslissing op bezwaar. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang. Pgb-houder verplicht kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen. Bevoegdheid Zorgkantoor kwaliteit geboden zorg te beoordelen. Geen intern beleid. Zorgkantoor heeft niet...
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Raad concludeert dat de hulp van de dochter niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, zodat betrokkene niet in staat was tot het zelf (met behulp van haar dochter) doen van het...
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dagloon WIA-uitkering. De dagloongarantie is niet van toepassing is op een WIA-gerechtigde zoals appellant. Voor de ZW en de WW is een dagloongarantie geregeld in het Dagloonbesluit...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekken. Verzwegen onroerend goed in Turkije. Onderzoek in opdracht van extern bedrijf SV-land. Geen gezag of aansturing college. Stukken overlegd in kader van nieuwe aanvraag niet...
Datum uitspraak: 30-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene voldeed na de toekenning van een zelfstandig ouderdomspensioen aan zijn (oudere) echtgenote niet langer aan de voorwaarden voor een aanspraak op kinderbijslag op grond van de...
Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Verzwegen onroerend goed in Marokko. Het inschakelen van een tolk in beroep is de verantwoordelijkheid van appellant. Niet gelegaliseerde stukken...
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vormen van ondersteuning die in het algemeen als vrijetijdsbesteding worden verricht moeten worden aangemerkt als AWBZ-zorg indien deze activiteiten in dienst staan van de met de...
Datum uitspraak: 18-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtmatigheid huisbezoek. Wel voldaan aan het vereiste van ‘informed consent’. Er was een tweede, niet meegedeelde reden en onderzoeksdoel. Voldoende geïnformeerd over doel en over...