Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1092
Centrale Raad van Beroep, 14-2524 WW-T

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De rechtbank heeft het beroep van appellante (werkgeefster) ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Procesbelang. Schadevergoeding wegens onrechtmatige besluitvorming. Oplegging maatregel was mogelijk geweest bij tijdig beslissen op melding van appelante, dat werknemer werkzaamheden als zelfstandige verrichtte. Er is aanleiding het Uwv te veroordelen tot vergoeding van de door appellante geleden schade ter hoogte van het bedrag dat minder op appellante zou zijn verhaald, als er wel een maatregel zou zijn opgelegd op de uitkering van werknemer. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug