Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1016
Centrale Raad van Beroep, 11-7204 WMO

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag voor toelating tot de maatschappelijke opvang ingevolge de Wmo. De door appellant naar voren gebrachte omstandigheden maken niet dat hij behoort tot de groep van kwetsbare personen als bedoeld in de Terugkeerrichtlijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug